Hybrid MC byggd av studenter

Teknologie studenter på Linköpingsuniversitet har byggt en hybridmotorcykel som drivs av både el och etanol.

Fordonet har fått namnet Ultra Lean Sports Vehicle och har bygts inom ramen för ett projekt på universitet som syftar till att ta fram ett resurssnålt sportfordon med god prestanda.