Socialbidragskostnader minskar

Andelen svenskar som får socialbidrag fortsätter att minska, enligt ny statistik från Socialstyrelsen.
Under fjolåret fick cirka 280 000 hushåll introduktionsersättning eller socialbidrag. Det är en minskning med 11 procent jämfört med 1999. Ensamstående kvinnor med barn är fortfarande kraftigt överrepresenterade bland socialbidragstagarna. Drygt var fjärde ensamstående mamma fick socialbidrag i fjol. Trenden med ökade kostnader för socialbidrag bröts under den senare hälften av 1990-talet. Därefter har kostnaderna och det antal hushåll som får bidrag minskat med ungefär 10 procent per år.