"Försäkringskassans läkare har gjort sitt"

Flera fackliga organisationer i Trollhättan tycker att försäkringskassans läkare har spelat ut sin roll.

Nyligen skrev en tvärfacklig grupp i Trollhättan till arbetslivsminister Hans Karlsson och socialminister Berit Andon och krävde att de behandlande läkarna skall vara de som fattar besluten i försäkringskassans ärende.

- Behandlande läkare måste ha större makt när det gäller godkännande av arbetsskador, livränta med mera. Försäkringskassans läkare har gjort sitt, de behöver komma ut på vårdcentralerna, säger Lennart Andersson, ordförande i Kommunal i Trollhättan.

- Det är svårt för läkare på vårdcentraler att veta hur patienten har det på sitt arbete, menar Per-Olof Kjellén på Försäkringskassan.