Försvaret satsar i Halmstad

Nu är försvarsmakten inne på slutvarvet med att städa ut sig ur lokalerna vid Arméns tekniska skola i Östersund. Samtidigt klarnar, lite i taget, kostnaderna för att bygga upp Försvarsmaktens nya tekniska skola i Halmstad.

I dag sa regeringen ja till att 34 miljoner satsas på en av flera nya skolbyggnader i Halmstad. Nybygget ska ersätta ett befintligt hus, i dåligt skick, som måste rivas.

I försvarsbeslutet sattes ett tak på 320 miljoner kronor för att bygga upp försvarsskolan i Halmstad.

De 34 miljonerna är en delmängd i de 320 miljonerna. Reglerna är sådana att alla delinvesteringar över 20 miljoner måste godkännas av regeringen. Flera investeringar, under den gränsen, är redan gjorda.

Ännu återstår bland annat den planerade nya huvudbyggnaden vid FMTS i Halmstad. Den är kostnadsberäknad till 180 miljoner kronor. Upphandling av det bygget sker tidigast i höst och huset blir tidigast inflyttningsklart 2009.