Altartavla på plats i Ryssby kyrka

Den 11 april 2001 brann Ryssby kyrka i Rockneby utanför Kalmar ner.

En ny kyrka byggdes upp och lite mer än ett år efter invigningen av den, så tillfördes i dag en sista viktig del, nämligen en altartavla.

Ivan Sörhamn är ordförande i kyrkonämnden i Ryssby Åby och han säger att det här betyder mycket för kyrkan.

Några slutliga justeringar på altartavlan återstår dock, men i mitten av juni ska den avtäckas för församlingen.

Reporter Josefin Warg