Fartsänkning ska ge trevligare centrum

Gågatan i Ronneby får nya hastighetsbegränsningar på 30 kilometer i timmen från och med i sommar.

Beslutet har tagits av tekniska nämnden och förhoppningen är att olycksrisken ska minska och att atmosfären i centrum ska bli trevligare.

Förutom nya hastigheter får Kungsgatan också ett nytt övergångsställe.