Rekordmånga överklagar undersökningstillstånd

Det är rekordmånga som har överklagat de undersökningstillstånd om mineraler som har beviljats i områdena Asker, Latorp och Kvarntorp i Örebro län, och det har lett till att länsrätten i Dalarna ännu inte har kunnat påbörja förhandlingarna.

Det är flera hundra som har överklagat de sex undersökningstilltånd som den statliga myndigheten Bergsstaten beviljat i områdena Asker, Latorp och Kvarntorp. Tillstånden ger bland andra Svenska Skifferaktiebolaget rätt att undersöka om det finns mineraler i marken.

Men tillstånden har rört upp känslorna och flera hundra har överklagat till länsrätten i Dalarna. Ingvar Andersson som är handläggare där säger att det rör sig om rekordmånga och att det i många fall är svårt att tyda namnteckningar och adresser. Länsrätten har därför fått lägga ner mycket kraft på att ta reda på vem som har överklagat och om de verkligen har rätt att överklaga, vilket man bara har om man äger en fastighet i området. Det här har försenat förarbetena och lett till att de sex separata undersökningstillstånden ännu inte kunnat tas upp i länsrätten i Dalarna.

Ingvar Andersson säger till Sveriges Radio Örebro att det inte hjälper de boende att skicka in så många överklaganden som möjligt. Länsrätten är ingen instans för namninsamlingar, säger Ingvar Andersson