Inkomst påverkar valdeltagandet

Det skiljer väldigt mycket mellan hur många som går och röstar i olika områden i Uppsala län: från 55 procent i ett område till 91 procent i att annat. Andelen röstande hänger också tätt ihop med hur mycket pengar de som bor i området tjänar. Det visar en genomgång Sveriges Radio gjort.

Lägst valdeltagande i Uppsalas kommunalval 2002 hade Norra Gottsunda med 55 procent. Högst valdeltagande i Uppsala kommun var det i Nåntuna med 91 procent. Skillnaden är stor mellan de två områdena, både om man ser till valdeltagandet och om man ser till vad de som bor där tjänar.

Om man tar ut de tjugo valdistrikt i länet som har lägst valdeltagande och lägst inkomst så ser man att tio av dem är samma. Av de tjugo med högst valdeltagande och högst inkomst är elva samma. Det visar en genomgång som Radio Uppland gjort.

Att inkomst och valdeltagande hänger ihop beror till stor del på att inkomsten är ett tecken på andra saker, som utbildning och position på arbetsmarknaden. Saker som är viktiga för valdeltagandet, säger statsvetaren Gunnar Myrberg.

Man kan tycka att de som har sämst position i samhället också har mest att tjäna på att gå och rösta, men så är det inte. Ju sämre position man har i samhället, desto mer upplever man att man inte kan påverka politiken, säger Gunnar Myrberg.

Lisa Helgesson
lisa.helgesson@sr.se