Lärare riskerar sparken i väntan på elever

Allt fler lärare riskerar att bli uppsagda eller tvingas skola om sig i takt med att antalet elever i grundskolan minskar. I Gävle  förhandlar kommunen och lärarfacken just nu om uppsägning eller omskolning av minst 25 lärare.

Anna Ericsson på Hemlingbyskolan är en av de lärare som förhandlingen handlar om.

– Jag tycker att det känns som en väldigt kortsiktig lösning, när det är så att många fyrtiotalister inom ett par år kommer sluta som lärare. Då kommer det att bli brist på lärare. Flyttar vi yngre lärare ifrån Gävle kanske man kommer att få ta in obehöriga, och det känns ju som om det kommer att kosta mer i längden än vad man spar nu, säger Anna Ericsson.

Hon har jobbat som lärare i tre och ett halvt år och är nu en av minst 25 lärare i Gävle som riskerar uppsägning om hon inte omskolar sig till förskollärare.

Antalet elever minskar
Gävlelärarna är inte ensamma om att riskera uppsägning de närmaste åren. För över hela landet så minskar antalet elever i grundskolan kraftigt: från närmare en miljon idag till ungefär 860 000 elever om fem år.

Även om elevantalet sedan ökar så dröjer det enligt prognoserna närmare 20 år innan vi är tillbaka på dagens nivå.

På organisationen Sveriges kommuner och landsting har man den senaste tiden fått förfrågningar från kommuner om hur man ska hantera den övertalighet som uppstår i väntan på de stora pensionsavgångarna, som till viss del kommer att kompensera det minskande antalet elever.

Samtidigt är yrkeslärare på gymnasiet och förskollärare bristvaror.

Brist på förskollärare
På Lärarnas Riksförbund vill man helst att de övertaliga lärarna ska användas som en extra resurs för att stärka grundskolans tidiga år eftersom en utredning från Skolverket har visat att det skulle behövas.

Men man är också positiv till omskolning av lärare, det säger Stefan Quas som är utredare på Lärarnas Riksförbund.

– Rent generellt är det givetvis positivt och vi vet också att förskolan har ett behov av att öka andelen utbildade förskollärare, säger Stefan Quas.

Förutom pensionsavgångarna så ska fler lärarjobb på sikt också frigöras genom att de obehöriga lärarna byts ut till behöriga. Idag räknar man med att mellan 10 och 30 procent av lärarna i grundskolan är obehöriga.

Ekonomin styr
Men rent praktiskt kommer ett sånt byte att dröja. Så länge statsbidragen baseras på elevunderlaget är det svårt för kommunerna att behålla alla lärare när antalet elever och också antalet skolor minskar eftersom allt handlar om ekonomi.

Så för Anna Ericsson och hennes lärarkollegor i Gävle handlar det om ett val mellan uppsägning och omskolning.

– Jag känner att jag vill jobba som lärare, inte som förskollärare, så det är inget alternativ. Alternativet är istället att flytta ifrån Gävle eftersom jag vill jobba som lärare, säger Anna Ericsson.

Jenny Sanner Roosqvist, Gävle
jenny.roosqvist@sr.se