Positiva studenter trots arbetsbrist

Nästa vecka tar drygt 1 000 studenter sin examen vid Högskolan i Skövde. Framtiden för dem är oviss med tanke på den höga arbetslösheten bland akademiker. Men Björn Jansson från Onsala som går den treåriga designingenjörsutbildningen, är optimist när det gäller jobb i framtiden:

- Det blir vad man gör det till, vill man ha jobb så tror jag man kan hitta det.

Högskolan i Skövde har fått många nya utbildningsplatser det senaste året, och skolan har lyckats att öka antalet förstahandssökande. 

Leif Larsson, som varit rektor de senaste drygt fem åren har jobbat extra med att få utbildningarna att passa ihop med behoven på arbetsmarknaden, så studenternas chanser att få ett jobb ökar. 

Enligt Leif Larsson ser det i år bäst ut för dem som utbildat sig till sjuksköterska och lärare. Svårare är det för de många som satsat på media och ekonomi.

Högskolan i Skövde har satsat mycket pengar på att marknadsföra sig runt om i landet. Leif Larsson tycker att han har ett ansvar för att eleverna inte utbildas till arbetslöshet.

- Det är något som vi arbetar mycket med. Nu har vi tagit kontakt med före detta elever för att få veta vad som var bra och vad som var mindre bra på skolan. Sedan kan vi korrigera och förbättra utbildningarna, säger Leif Larsson.