Var fjärde barn löper risk för järnbrist

Var tionde ettåring har helt tömda järnförråd, något som på sikt kan utvecklas till järnbrist. Det visar en studie som barnsjuksköterskan Ann-Cathrine Bramhagen gjort. Hennes forskning på Lunds universitet visar också att det är svårt för små barn att få i sig tillräckligt med järn via maten.

- Det här är en varningssignal som visar att barnen kanske inte får i sig tillräckligt mycket järn, säger Ann-Cathrine Bramhagen, sjuksköterska på Lunds universitet.

Ann-Cathrine Bramhagens forskning visar också att 27 procent av de barn som inte fick bröstmjölk hade ett järnintag som var under det rekommenderade. Vilket innebär att var fjärde ett-åring löper risk att utveckla järnbrist.

En tidigare studie som Ann-Cathrine Bramhagen har gjort på något äldre barn visade att ju mer mjölk barnen drack desto större var risken för att drabbas av järnbrist. Det har lett till att småbarnsföräldrar idag rekommenderas att inte ge spädbarn under tio månader komjölk, eftersom mjölken försvårar upptaget av järn.

Men trots att ettåringarna därför inte får några större mängder komjölk så har barnen alltså ändå svårt att få i sig tillräckligt med järn. Studien visar att den största järnkällan för så små barn är järnberikade produkter som välling och gröt. Och att undvika att barn får järnbrist är viktigt enligt Ann-Cathrine Bramhagen.

- Det finns flera studier som visar på att järnbrist kan få negativa effekter på barns utveckling. Och det är främst balans och språk som kan påverkas av järnbrist.