Socialbidragen minskar

Antalet socialbidragstagare fortsätter att minska. Under förra året var minskningen 11 procent jämfört med 1999.
Ändå är det drygt en halv miljon människor som får socialbidrag i landet. Ensamstående kvinnor med barn är kraftigt överrepresenterade i statistiken, drygt var fjärde ensamstående kvinna med barn fick ekonomiskt bistånd under 2000. Sörmland ligger på tredje plats i tabellen över de län som betalar ut mest socialbidrag. 19 600 personer har fått ta emot socialbidrag och det är en minskning med noll komma sju procent jämfört med 1999.