Små skador efter höga flöden

Trots de höga vattenflödena i Nyköpingsåns avrinningsområde i fjol, som ledde till en tidvis krisartad situation, så blev skadorna på marker och anläggningar förhållandevis små.
Det framgår av Nyköpingsåns vattenvårdsförbunds årsrapport. Den totala nederbördsmängden under året var vid en mätstation i Valla 734 mm mot normalt 547 mm. Vattenkvaliteten påverkades dock relativt lite av dom höga flödena.