Bönder får skattepengar tillbaka

Sörmlands bönder har pengar att hämta hos skattemyndigheten. För första gången kan nu lantbrukarna få tillbaka pengar på elskatten.
Det handlar om mellan fem och tio tusen kronor i skattelättnader för en normalstor bonde. Elskatten är en del av det som Sveriges lantbrukare brukar kalla för den så kallade ryggsäcken; skatt på el, diesel och på handelsgödsel. Skattelättnader är utlovade på samtliga punkter och elen är det första steget. Från och med den första juli kan landets lantbrukare ansöka om att få tillbaka på elskatten. Ansökan gäller retroaktivt från första juli förra året. Särskilda skattekontoret i Ludvika som handhar ansökningarna har gjort utskick till 90 000 lantbruk i Sverige och nu har ansökningarna börjat komma in. Runt 250 ansökningar om dagen får kontoret ta emot.