Sjukvården fortsatt hårt ansträngd

Läget i den värmländska sjukvården ser något bättre ut inför helgen jämfört med hur vårdplatssituationen varit under de senaste dagarna. Situationen är dock fortfarande ansträngd, främst vid akuten på Centralsjukhuset. Det säger Gunilla Hede, överläkare på den medicinska avdelningen på Centralsjukhuset i Karlstad.

Totalt fanns det under fredagseftermiddagen drygt 40 lediga vårdplatser vid länets sjukhus. Landstinget bedömer att det inte ska behöva bli några operationsstopp under nästa vecka. Karlskoga lasarett har fortfarande möjlighet att ta emot värmländska patienter om det behövs.