Om etik, moral och fällande domar

Under veckan har det kommit fällande domar mot höga direktörer som orsakat ekonomisk skada för bolag och aktieägare. Det gäller det amerikanska bolaget Enron, där en av direktörerna riskerar 185 års fängelse. I den andra domen har Skandias före detta vd Lars-Eric Petersson dömts till mer blygsamma två år. Trots skillnaden i strafftider handlar det i bägge fallen i hög grad om etik och moral.