Rökfritt och motion motverkar demens

Den som inte röker och samtidigt motionerar löper mindre risk att drabbas av demens och av Alzheimers.

Det visas i en studie som gjorts under 30 år i Göteborg och som publicerats vid Sahlgrenska akademin.

I studien ingår nästan 1300 kvinnor som följts sedan 1974.

De slutsatser som dras i studien är att en hög lungkapacitet syresätter hjärnan så mycket att risken för demens och Alzheimer blir avsevärt mindre. Detta jämfört med om lungkapaciteten är nedsatt redan i medelåldern.