Länsstyrelsen ger elbidrag

Nu kan du få bidrag från länsstyrelsen om du byter från elvärme till något annat värmesystem, så kallad elkonvertering. Sammanlagt finns det 132 miljoner kronor att fördela över hela landet och sedan mitten av juni har det kommit in 47 ansökningar bara i Västernorrland.
Sen den första juni finns det möjlighet att söka bidrag för elkonverting, alltså byte av elvärme i villan till något annan uppvärmning, till exempel biobränsle. I Västernorrland finns det 2,9 miljoner kronor att fördela till elkonvertering och som mest kan en person få 32.000 kronor i bidrag.