Nya grepp i köksträdgården!

Lästips måndagen den 29 maj

Borssén, J. & Plöninge, P. 2001. Het trädgård. Odling och recept. Prisma

Båth, B. 2001. Så fungerar jorden. Fakta Trädgård-Fritid nr 28. SLU, Uppsala

Eklind, Y. 2000. Kompostering av köks- och trädgårdsavfall. Fakta Trädgård-Fritid nr 24. SLU, Uppsala

Gustafsson, E-L. 2001. Hur förbättrar man odlingsmöjligheterna på en lerjord?. Fakta Trädgård-Fritid nr 27. SLU, Uppsala

Israelsson, L. 1998. Odla orientaliskt. Grönsaker, kryddor och odlingsmetoder. W & W

Israelsson, L. 2006. Kål och krasse. Den nya köksträdgården. Albert Bonniers Förlag

Magnusson, M. Växtnäring. Fakta Trädgård-Fritid nr 33. SLU, Uppsala

Magnusson, M. 2005. Odling av grönsaker i norr. Fakta Trädgård-Fritid nr 107. SLU, Uppsala

Plöninge, P. 2003. Den goda jorden. Prisma

Stintzing, A. 2001. Användning av stallgödsel i fritidsodling. Fakta Trädgård-Friotid nr 29. SLU, Uppsala

Åkerberg, C. 2000. Urin som gödselmedel i fritidsodling. Fakta Trädgård-Fritid nr 81. SLU, Uppsala

Ögren, E. 1997. Marktäckning. Fakta Trädgård-Fritid nr 3. SLU, Uppsala