Omdiskuterade hus dröjer

SIMRISHAMN. Det dröjer innan det blir ett definitivt besked om fem nya stugor vid Tobiksviksstranden i Simrishamn. På måndagen skulle kommunfullmäktige i Simrishamn ha tagit den nya detaljplanen men flera personer har överklagat Länsstyrelsen dispens från strandskyddet.

Drygt 3500 Simrishamnsbor har protesterat mot planerna på att bygga först elva men sedan fem hus vid en tomt vid Tobisvikstranden.

FICK BYGGA VID STRANDEN
Den köptes av nuvarande ordförande för tekniska nämnden, Christer Vigren och hans fru i början av 90-talet. De lyckades få bygglov för en villa vid stranden. Nu har de fått dispens från strandskyddet att bygga ytterligare hus vid stranden.
BYGGLOVET UPPRÖR
Länsstyrelsen dispens att få lov att bygga trots strandskyddet upprör och är överklagat. Rune Geistrand har skrivit på protestlistan:
- Det är trist att en person i styrande ledning har ekonomisk vinning i ett sådant här ärende, säger han.