Antalet fattiga studenter blir fler

Trots att BNP växer så ökar den ekonomiska ojämlikheten i Sverige. Mest ökar fattigdomen bland gruppen unga vuxna.

Orsaken är högre arbetslöshet, att fler pluggar och att studiepengarna inte höjts i samma takt som reallönerna.

När socialstyrelsen mäter fattigdom i Sverige handlar det framför allt om två typer av fattigdom.

Den ena kallas absolut fattigdom och ska motsvara socialbidragsnormen.

Summan för den absoluta fattigdomen varierar utifrån hur hushållet ser ut och var i landet man lever.

En ensamboende person på Gotland räknas som absolut fattig om personen har 7150 kronor eller mindre att leva på per månad.

Socialstyrelsen mäter också den relativa fattigdomen. Relativt fattig är den som lever på under 60 procent av landets median inkomst. I Sverige är den summan 8100 per månad.

Det innebär att alla studenter som inte har någon extra inkomst utöver studiemedlet på 6900 kronor automatisk hamnar under båda fattigdomsstrecken.

Dessutom är den största delen av studiemedlet lån, som de efter avslutad studietid måste börja betala tillbaka.