Patienter på centrallasarettet får höra Moberg

Den här veckan erbjuds patienterna på Centrallasarettet i Växjö en lite annorlunda sysselsättning.

Då besöker skådespelaren Jurgen Andersson från Regionteatern flera avdelningar för att läsa högt ur texter av Vilhelm Moberg för patienterna.

Initiativet kommer från skådespelaren själv, och gensvaret från avdelningarna på sjukhuset har varit mycket positivt.

Det säger Mari-Anna Folkesson på biblioteks- och informationscentrum på Centrallasarettet i Växjö.

Emma Cajnerud
emma.cajnerud@sr.se