Omflyttning inom äldrevården i Mjölby pågår fortfarande

Den hårt kritiserad omorganisationen inom äldrevården i Mjölby som pågått under våren är ännu inte avslutad.
Flytten, som ska ge en mer jämlik demensvård inom alla kommunens delar, har oroat många äldre och anhöriga.

En av dem som flyttat under våren är Carin Persson. Hon har fått ny lägenhet och ny hemtjänstpersonal på Slomarps äldreboende.

- Man får ju vänja sig med personal, det tar ju ett tag innan man gör det. Likadant boendet tar ju också ett tag.

Beslutet mötte protester
Det var i januari som kommunen kom med beskedet om att äldrevården skulle omorganiseras. Beslutet fick anhöriga att reagera kraftigt och bland annat var man kritisk mot den korta tid som de äldre enligt planerna hade på sig att flytta. En av dem som reagerade kraftigt då var Lovisa Eriksson.

- Framför allt så tycker jag inte att man kan behandla människor som är gamla som skounderlägg som man kastar omkring, utan det ska finnas en trygghet för dem.

Flyttar fortfarande
Omflyttningarna av de äldre pågår fortfarande i kommunens boende och för en del anställda, boende och anhöriga är det en tuff tid. Gun Johanssons make Lars bor på Slomarps äldreboende. Han behöver inte flytta men får ny personal och nya grannar.

- Det ska bo dementa här inne, då hör han inte dit sedan.

Kommunen har tagit till sig av kritiken
På kommunledningen säger man sig ha tagit intryck av den proteststorm som kom efter beslutet om att flytta de gamla.

- Vi har varit ute i många grupper och träffat brukare, anhöriga och boende och efterhand försökt ta till oss de synpunkter som kommit fram och ta hänsyn till det i det fortsatta arbete, säger Cecilia Larsson som är kommunens omsorgschef.

Jämlik vård
I den nya äldrevården skapar man demensavdelningar för att få en mer jämlik äldrevård i de olika kommundelarna och större vikt läggs vid rehabilitering för de äldre. Men Lars Persson, vars mamma är Carin Persson på Slomarp, har inte mycket till övers för hur kommunen behandlat de gamla vid omorganisationen.

- Klantigt, men min mor idag har ju accepterat det hela. Hon är väl av den gamla skolan, jag tror inte vi 40-talister hade accepterat det.