Varbergs kommun tveksamma till fler medieutbildningar

Varbergs skolförvaltning är skeptisk till att låta privata Ljud- och bildskolan starta ett eget medieprogram.

I ett yttrande skriver en tjänsteman att om antalet platser på medieprogrammet fördubblas - så kan det medföra påtagligt negativa konsekvenser för kommunens skolväsende.

Men politikerna i barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott tog inte ställning i dag - man vill först höra vad kommunala PS-gymnasiet tycker.

Ljud- och bildskolan står i dag för vissa ämnen på medieprogrammet på PS - men vill hellre starta ett medieprogram i egen regi.

Det skulle betyda att det åtminstone till en början blir dubbelt så många platser på medieprogrammet i Varberg - och det är tveksamt om det behövs, menar skolkontoret.