Färre arbetsolyckor som ger sjuskrivningar

Antalet arbetsolyckor som ledde till sjukfrånvaro minskade i Sörmland förra året med nära en femtedel jämfört med året innan. Det visar statistik från Arbetsmiljöverket.

2004 anmäldes runt 1150 arbetsolyckor i Sörmland som ledde till sjukfrånvaro. Förra året hade den siffran sjunkit till strax under tusen anmälda fall.