Frostigt mellan Gavlegårdarna och Hyresgästföreningen

Hyresförhandlingarna mellan Hyresgästföreningen i Gävle och Gavlegårdarna har strandat och det är just nu ett mycket frostigt klimat mellan de båda parterna.

Hyresgästföreningen har krävt en hyressänkning på 3,5 procent medan Gavlegårdarna istället vill höja hyrorna med 4 procent.

Gavlegårdarna har nu avbrutit förhandlingarna och kommer också att säga upp förhandlingsordningen med Hyresgästföreningen. Det innebär i praktiken att man inte vill ha något med Hyresgästföreningen att göra.

All upprustning av bostadsområdet Öster och delar av Sätra kommer nu helt att skjutas upp och ärendet kommer att tas upp på central nivå.