Insatser mot fågelinfluensan utvärderas

Myndigheternas insatserna på Gotland under fågelinfluensan ska utvärderas vid ett möte på länsstyrelsen.

Den 21 juni kallas olika myndigheter på ön till länsstyrelsen för att delge sina synpunkter och som kan vara vädefulla för det framtida skyddsarbetet.

En utvärdering väntas sen vara klar till i slutet av sommaren.