Gruvarbetarsplittring om lönebudet

LKAB:s lönebud på 4,7 procent i lägsta påslag och en engångssumma på 1300 kronor kommer antas av gruvklubbarna. Detta trots att måndagskvällens medlemsomröstning visade på en splittring i frågan.

Att anta budet har ordföranden de olika klubbarna kommit fram till efter överläggningar på tisdagsmorgonen.

I Malmberget sa en majoritet av medlemmarna i en sluten omröstning nej till att ta budet, medan klubben i Kiruna röstade ja under handuppräckning. Även klubben i Svappavaara har tidigare sagt ja och medlemmar från Luleås avdelning var också för att anta budet.

Enligt Harry Rantakyrö var det en klar majoritet av samtliga klubbar som var positiva till budet.