Flygkonflikt drabbar charter

Förhandlingarna mellan Flygarbetsgivarna och Svensk Pilotförening har strandat.
Oenigheten gäller lönerna för 184 piloter vid Britannia Airways och Falcon Air. Båda bolagen flyger charterturister från Sverige till främst södra Europa. Falcon Air flyger även post från Stockholm till Umeå, Göteborg och Malmö.