Planerad bankfusion EU-granskas

EU-kommissionen har beslutat att inleda en fördjupad granskning av den föreslagna fusionen mellan SEB och Föreningssparbanken.
Den undersökning som har gjorts hittills har visat att ett samgående kan skapa eller förstärka en dominerande ställning på en rad marknader för banktjänster i Sverige. Det gäller särskilt tjänster som erbjuds hushållen och de små och medelstora föreagen, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande om SEB och Föreningssparbanken.