Algblomningen tar fart

Mängden blågrönalger i norra Östersjön har ökat. Det visar den senaste algrapporten från Länsstyrelsen i Stockholm.
Däremot finns det, enligt rapporten, bara låga halter blågrönalger i den sörmländska skärgården. Ansamlingarna av blågrönalger norr om Gotland och Öland upp till Ålands hav, har ökat de senaste två veckorna, men är fortfarande låga eller måttliga.