Farlig rök i Landskrona

Räddningstjänsten uppmanar allmänheten att stanna inne och stänga alla fönster.
En brand utbröt vid tretiden inatt i ett stort lager i södra delen av Landskrona. I lagret finns gamla bilbatterier och därmed finns det risk för de omkringboende att få i sig giftiga gaser. Räddningstjänsten uppmanar de som bor i området att hålla sig inomhus och ha fönstren stängda. Polisen åker runt i Landskrona och informerar personer som befinner sig ute om den giftiga gasen som innehåller svaveldioxid och klorider. I lagret finns 14.000 ton blybatterier för truckar och bilar.