Farliga brandgaser i Landskrona

Flera genomfartsleder i Landskrona har stängts av och boende uppmanas att hålla sig inomhus och hålla fönstren stängda sedan en brand brutit ut i ett bilbatterilager vid företaget Boliden Bergsöe i södra delen av staden.
Två personer som befann sig i en bil vid brandplatsen har förts till sjukhus med lindriga rökskador. Röken från branden innehåller låga halter av svaveldioxid och klorid som kan ge upphov till andningsbesvär.