Dödskalle upprör anstaltsledning

En intagen på kriminalvårdsanstalten Beateberg söder om Stockholm har tillverkat dödskallar med samhällsfientliga symboler i anstaltens keramikverkstad.
Figurerna har sålts i en Hells Angels-affär. Det är en 31 årig man som dömts till 9 års fängelse som står bakom tillverkningen av dödskallarna, som förts ut från anstalten i samband med permissioner. Det är inte tillåtet att tillverka saker för försäljning på anstalten. Anstaltsledningen har nu stängt verkstaden och internen kommer att flyttas.