Överklagande av Quickdom

Johan Asplunds föräldrar överklagar den fällande domen mot Thomas Quick för mord på deras son i Sundsvall 1980.
Överklagandet lämnades igår kväll in till hovrätten. Föräldrarna och deras ombud, advokat Kerstin Koorti, anser att domen den 21 juni är en rättsskandal eftersom Sundsvalls tingsrätt trodde på Thomas Quicks uppgifter om att han utfört mordet trots att tekniska bevis saknas. Fallet är unikt och det finns ingen tidigare rättspraxis att följa. Om hovrätten avslår en överklagan måste föräldrarna vända sig till Högsta domstolen för att få ett avgörande i frågan.