Läkarbrist i Västernorrland

Det är stor brist på läkare i Västernorrland. Den 12 juli saknades det över 100 läkare i länet. Enligt läkarrekryteraren Clary Lundberg vid landstinget i Örnsköldsvik är det stora problemet att det utbildas för få läkare och att många väljer att arbeta utomlands, främst i Norge.