Odla med barnen!

Lästips måndagen den 12 juni 2006

Hultin, S. 2006. Trädgård för tassar och tår. Prisma

Lenninger, A. 1999. Barn och trädgård.
Fakta Trädgård-Fritid nr 76. SLU, Uppsala

Lenninger, A. & Olsson, T. 2006. Lek äger rum. Planering för barn och ungdomar. Formas

Olsson, T. m.fl. 1998. Människans natur. Det grönas betydelse för vårt välbefinnande. Byggforskningsrådet

Olsson, T. m.fl. 2002. Skolgården som klassrum. Året runt på Coombes School. Runa

Åkerblom, P. 2003. Trädgård som lärosal.
Fakta Trädgård-Fritid nr 96, SLU, Uppsala

Fakta Trädgård-Fritid kan beställas från SLU, Publikationstjänst, tfn 018 67 11 00 eller via e-post: publikationstjanst@slu.se