Vara kommun erbjuds köpa spinneriet i Tråvad

Curt Linusson vill nu sälja det gamla spinneriet i Tråvad till Vara kommun. Linusson köpte spinneriet 2003, 2004 överlät han fastigheten till NSF, Nationalsocialistisk Front som lovade att investera i den gamla fastigheten. Istället har byggnaderna förfallit, skriver Skaraborgs Läns Tidning.

Det gamla spinneriet eldhärjades på julafton 2005 och Vara kommun beslutade tidigare i veckan att byggnaden måste rivas, om inte så sker väntar kännbara vitesförelägganden. Linusson säger till tidningen att han inom kort ska träffa representanter för Vara för att diskutera affären.