Grundvatten hotas av ny väg

Nu är Vägverkets förstudie för förbifarten öster om Katrineholm klar. Om förbifarten byggs, finns det risk att grundvattnet förorenas av vägtrafiken.
Eftersom vägen skulle korsa ett vattensystem finns det också risk för att grundvatten läcker ut till lägre liggande områden. Inom området finns friluftsområden och fornlämningar som också skulle drabbas av inskränkningar. Enligt förstudien skulle trafiken minska med 35 procent på de mest trafikerade avsnitten. Kostnaderna för förbifart Katrineholm beräknas till mellan 280 och 325 miljoner kronor.