Passkontroll fungerar igen

Problemet med den bristande gränskontrollen på Arlanda flygplats norr om Stockholm ska nu vara avhjälpt. Det meddelar Luftfartsverket efter Ekots rapportering om hur tusentals resenärer som borde visa pass har släppts in i Sverige utan att kontrolleras.
Enligt Jan Lindkvist på Luftfartsverket har ett nytt, säkert datasystem nu inrättats, vilket ska garantera att inga resenärer från länder utanför det passfria Schengenområdet ska kunna passera gränskontrollen utan att visa sina handlingar. Problemen vid passkontrollen på Arlanda började i och med Sveriges inträde i Schengenområdet tidigare i år, då olika ankomstslussar för resande inom och utanför skulle införas. Slussarna har inte fungerat som de ska vilket lett till att tusentals personer släppts in i landet utan kontroll.