Strid kring ombildning av hyresrätter

Bostadsrättsfrågan kommer att bli het i höstens valrörelse. Det märktes inte minst under gårdagens debatt i Stockholms kommunfullmäktige. Under förra mandatperioden omvandlades 11 000 lägenheter i de kommunala bostadsbolagen till bostadsrätter. Moderaterna pläderar för fortsatta bostadsrättsomvandlingar. Socialdemokraterna vacklar.

Det är nymålat runt fönster, utbytta ytterdörrar och prydligt på gårdarna hos bostadsrättsföreningarna Sveaborg och Nystad i Akalla. Vid en snabb promenad mellan husen i miljonprogramsområdet i Akalla ter sig Svenska bostäders kåkar skamfilade.

I Akalla drev den borgerliga majoriteten Stockholms stad ett pilotprojekt för att allmännyttans hyresgäster i ytterstaden skulle få köpa sina lägenheter. Nästan fem år har gått sedan de första hyresgästerna fick köpa sina lägenheter av Svenska bostäder.

Stefan Sjöborn, ordförande i bostadsrättsföreningen Nystad, tycker att det är självklart att hyresgäster i allmännyttan även i fortsättningen ska kunna bilda bostadsrättsföreningar.

- Jag kan inte se annat än att det är en intjänad rätt, att vi i ytterområdena kommer ifråga nu. Vi vill också äga, påverka och vara engagerade i vårt boende likväl som de som bor i innerstan. Det är en rättvisefråga.

Marit Andersson, som bor kvar som hyresgäst i Sveaborg, den förening som bildades först, tycker inte att ombildningarna i allmännyttan ska fortsätta.

- Dels är det det sociala ansvaret som jag tycker alla ska känna: vart ska våra barn ska ta vägen när de ska flytta hemifrån och det inte finns hyreslägenheter? Hur har de tänkt att framtiden ska bli för de socialt svaga? Vi har inget socialt skyddsnät kvar om allt blir ombildat.