Varning för livsfarliga ostar

Flera personer har insjuknat i hög feber, buksmärtor och diarré efter att ha ätit opastöriserad fäbodsost från Hälsingland. För riskgrupper kan sjukdomen bli mycket allvarlig och till och med leda till döden. Nu varnar Livsmedelsverket för ostarna.
Ostarna är gjorda av opastöriserad ko- och getmjölk, och har tillverkats vid Torkelsbovallen i Ljusdals kommun. De undersökningar man gjort har visat på mycket höga halter listeriabakterier och även andra sjukdomsalstrande bakterier i flera produkter. Sjukdomsfall har rapporterats från flera håll i landet. Ostarna är sannolikt tillverkade veckorna 25, 26 och 27.