Äntligen läsbart för synskadade

Nu ska de synskadade som kallas till Syncentralen på länssjukhuset Ryhov kunna läsa vad som står i kallelserna. Hittills har de synskadade fått ta hjälp av anhöriga och andra för att kunna läsa texten. Nu har Syncentralen ändrat kallelsen så att den fungerar även för dem som ser dåligt. Problemet med de gamla kallelserna var att texten var alltför gråaktig och enformigt skriven.