Rörmokare och tillverkare av värmepumpar har fullt upp

IVT i Tranås tillverkar värmepumpar och växer för varje år. Tillväxten har varit särskilt stor på den svenska marknaden.

På bara tio år har IVT gått från bara 25 anställda till nästan 400, från en omsättninge på 30 miljoner till drygt 1,2 miljarder.

De höga oljepriserna gynnar IVT. Och Johnny Wärnelöv tror att företaget ska fortsätta att utvecklas i samma takt, men framöver mest på exportmarknaden.

Sen ett halvår tillbaka får villaägarna statliga bidrag om de vill byta ut sin oljepanna mot annan uppvärmning. Men Johnny Wärnelöv som är vd på IVT tror inte att det har varit det avgörande för utvecklingen.

Perssons Rör i Jönköping installerar värmepumpar och de har har ökat från fem till ett tjugotal anställda på tio år. Två år i rad har de dubblat sin omsättning. Johan Persson som är vd tror att de statliga bidragen till dem som går över från olja till förnybara bränslen är en av orsakerna till de goda tiderna liksom att det byggs mycket. Och det gynnar hela branschen.