Åtalas för miljöbrott i Vingåker

Ordföranden i tekniska nämnden i Vingåker åtalas för brott mot miljöskyddslagen.
Kommunen har sedan 1994 haft tillstånd att deponera visst avfall vid soptippen i Vik, men kommunens reningsverk har dessutom lämnat orenat avloppslam vid soptippen utan tillstånd 1997 och 1998. Åtalet kan leda till fängelse i högst två år, men i det här fallet blir det troligen bara böter enligt kammaråklagare Michael Forsberg. Ordföranden i tekninska nämnden har ett övergripande ansvar för miljöbrott begågna av kommunen.