Unika orkidékärr

Storsjöbygden har visat sig ha Europas största samling av kalkrika orkidékärr.
Kärren har kartlagts under fem år genom ett samarbete mellan Länsstyrelsen i Jämtlands län, Naturvårdsverket och Världsnaturfonden. - Dikning av våtmarker som är en katastrof för mycket av den här typen av växtlighet var tidigare mycket vanligt. Nu är skogsvägarna det största hotet mot den biologisk mångfalden. Sverige har ett stort ansvar gentemot hela Europa att värna dom unika kärren i Jämtland, säger Hasse Berglund, Naturvårdverket.