Bassäng stängd pga bakterier

Mellanbassängen i Bondsjöbadet i Härnösand är avstängt tills vidare. Vid en provtagning visade det sig finnas långt över gränsvärdet för bakterier i vattnet. Bassängen stängdes omedelbart men vaktmästaren som klorerat under veckan tror att de nya proverna kommer att vara OK.