Strömsbergsdammen ska renas

Nu har Arla bestämt vilken metod företaget ska använda för att rena Strömsbergdammen i Jönköping. Dammen blev kraftigt förorenad när Arla släppte ut 25.000 liter lut i dammen i förra veckan. Mejerichef Anders Andersson säger till Nyheterna att Arla ska pumpa upp vattnet ur dammen och samtidigt dosera in svavelsyra i vattnet. Därefter ska vattnet förvaras i en stor tank i några minuter. Sedan ska vattnet pumpas tillbaka i Strömsbergsdammen. Arbetet kommer att ta fem dagar.