Strandliden nedläggningshotat

Ragunda kommun vill lägga ner älderboendet Strandliden i Hammarstrand.
Istället vill man satsa på ett samarbete med Bräcke kommun och använda sig av vårdelen på Kälarne sjukhus. Syftet är att båda kommunerna ska spara pengar. Men Camilla Aronsson som är undersköterska på Strandliden tycker inte att det är bra förslag. Hon säger att hon tycker att de gamla ska få bo i den kommun där de är födda. Och det är flera i personalen som inte är beredda att pendla de fyra milen varje dag. - Av samhällsekonomiska skäl finns det all anledning att titta på det här förslaget, säger Bernt Källström, kommunalråd i Ragunda. Kommunerna kommer gemensammt att göra en snabbutredning av frågan som beräknas vara klar den 1 september.