Vattentäkt i Vä stängdes

Spår av bekämpningsmedel i vattnet.
Den kommunala vattentäkten i Vä utanför Kristianstad har stängts av kommunen efter att man upptäckt spår av bekämpningsmedel i vattnet. Men vattnet utgör ingen hälsofara säger Michael Dahlman på miljö- och hälsoskyddskontoret. - Det finns inga hälsomässiga risker att dricka vattnet enligt ett brev från Livsmedelsverket. Men vi har en ambition att inte hitta några spår alls av bekämpningsmedel och det är därför vi stänger vattentäkten. Men vattnet i Vä används inte längre som dricksvatten. Allt dricksvatten till de som bor i Vä och Öllsjö kommer sedan en tid tillbaka från Kristianstad. Man har också upptäckt liknande spår i vattentäkten i Färlöv utanför Kristianstad. Men halterna av bekämpningsmedel är mycket lägre där än i Vä. Kommunen fortsätter dock undersökningen och ska ta nya vattenprover i Färlöv.